Let's Learn Through Art eTwinning проект - e-Билтен

Креатор Лилјана Илиевска, ЈУОДГ "Орце Николов"

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: