Учиме за отпадно масло 2019

Благодарение на компанијата "Суниленс" во соработка со здружението ОХО и нашите дечиња од групата, успешно се реализираше и вториот дел од проектот, за правилно собирање и рециклирање на отпадното масло.