Професија главна сестра 2019

Кога ќе пораснам јас сакам да бидам... Голема благодарност до нашата Главна сестра Љупка Б. која толку убаво ни ја претстави својата професија...