Професија слаткар 2019

Посета на погон за слатки "Ларина"во Трубарево. Слатко и преубаво си поминавме исто како што се и нивните производи.
Благодарност на сите кои помогнааа да се реализира оваа посета, највеќе на домаќините. За децата беше доживување кое ќе го паметат