Ден на мајчиниот јазик 2019

И ние го одбележавме 21.02.2019 "Меѓународен ден на мајчиниот јазик"