Професија сликар 2019

"Мали сликари" - Запознавање со професијата сликар и сликање