Мартинки 2 - 2019

Проткајувајки ја белата и црвената боја, каде белата симболизира:небеска светлина, денот, чистотата, надареноста, а црвената е симбол на:крвта, вечниот живот и земната и женска плодност. Изработивме МАРТИНКИ кои го симболизираат небеското и земното, на машкото и женското како услов за хармонија, плодност, љубов, здравје, среќа...