Професија доктор 3 - 2019

Денес ние присуствуваме на претставување на интересна професија во соработка со родители.
Гостин родител беше, г-дин Андреј Николовски, доктор по абдоменална хирургија.
Тој го задржа вниманието и интересот кај децата од почеток до крај, па стекнатите знаења и впечатоци ги искажаа преку ликовен јазик - цртеж.