Засади цвет за поубав свет 2019

"ЗАСАДИ ЦВЕТ ЗА ПОУБАВ СВЕТ"
Голема благодарност до родителите, бабите и дедовците за успешно реализирана пролетна акција по повод 21 МАРТ ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА И ЕКОЛОГИЈАТА