Ден на водата 2019

Водата е извор на животот и без неа не би можеле да функционираме.
На иницијатива на Меѓународната асоцијација на вода и УНЕСКО во1993 година, во многу земји во светот 22 Март е прогласен за Ден на водата.
На 22 март секоја година, светот преку разни активности го одбележува Светскиот ден на водата. 
Големите групи од објект К-3 Наташа-Зоре и Соња-Васе присуствуваа на настан во дворот на Библиотека „Другарче“, преку организација на Институтот за јавно здравје на РМ, и верните покровители и оваа година Визиана, Кожувчанка, Ladna, Dobra voda и како и други организации и поединци.