Детска Недела - Ликовна работилница

Почитувани,
Секоја година, првата седмица од месец Октомври, го посветуваме на децата и детските права
под мотото “Детска недела”. Нашата градинка, чија главна цел се децата, нивните права, раст и
развој и оваа година организира многубројни интересни активности со цел да се одбележат
правата на децата.
Во сите објекти на нашата градинка планирани се ликовни работилници, натпреварувачки игри
музички активности како и активности за социо-емоционалниот развој.
07.10.2019.- Ликовна работилница во соработка со ликовниот педагог и психологот на нашата
градинка под наслов “ Како се чувствувам”.