Натпреварувачки игри 2019

Цел - развивање на натпреварувачки дух кај децата преку игра