Мeѓународен ден на штедење 2019

Градинката "Орце Николов" го одбележи Меѓународниот ден на штедење преку организирани забавно - едукативни посети на повеке банкарски филијали во Скопје. Децата имаа можност да се дружат со "Медо Штедо" - Шпаркасе банка, да присуствуваат на организирана активност на Халк банка и да го запознаат слончето" Халки" како и да ја истражуваат вселената со "Тиби и Штуки" на НЛБ банка. Интересен беше и "Оби Роби" на Охридска Банка, и сите заедно на прекрасен едукативен начин ги запознаа децата со детското штедење.