Европска недела на кодирање 2019 - 2

Како дел од одбележувањето на "Европска недела на кодирање" (EU Code Week 2019), учество зема и нашата градинка. Децата од воспитните групи 5-6 години заедно со воспитувачите, учествуваа со креативна игра и интересна активност под наслов "Лавиринт" и "Скокаме како жабчиња". Со овие активности градинката даде свој придонес и воедно се приклучи кон оваа Европска иницијатива која има за цел да го приближи кодирањето до децата на забавен начин.