Посета на "Пионерски дом" - Карпош 2019

Децата од воспитната група 5-6 год заедно со воспитувач Соња Тошевска, ликовниот и музичкиот педагог учествуваа со свои изработки, на изложбата на макети за градот Скопје. Настанот се одржа во "Пионерски дом" - Карпош, по повод роденденот на градот Скопје.