Рециклирање на отпадно масло 2019

Во нашата градинка се спроведе првата едукативна работилница, како дел од проектот за рециклирање на отпадно маслото под наслов "Учиме за отпадните масла за готвење" организирано од компанијата "Sunilens" - Скопје. Децата се запознаа со еколошката тема за отпадно масло преку интерактивна настава, материјали со ликот на Петко како и практични еко активности со воспитувачите.