Тара

Тара 05-08.12. 2019 - 15-та Стручна конференција за воспитувачи "Предизвици во градењето на култура во градинката како место на заедничко живеење" во организација на Сојузот на воспитувачи од Србија.

Прекрасно дружење и размена на искуства со практичари од регионот.