Дводневна обука

ЈУОДГ "Орце Николов" на 13.12.2019 (петок) и 14.12.2019 (сабота) беше домаќин на првата дводневна обука "Проектен менаџмент и спроведување истражувања во установи за деца - градинки" која ќе се одвива по реони.
На обуката земаа учество 5 тимови од директори, стручни работници и соработници како и воспитувачи од пет градинки од Скопје: "Буба Мара", " Кочо Рацин", "13 Ноември" и " Р. Ј. Корчагин".
Обуката беше организирана од Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг - Скопје, а предавачи беа д-р Константин Петковски и м-р Наташа Аврамска.