Природно - научен музеј

Децата од големите групи,од градинката "Орце Николов" - К-4, ја остварија првата посета во "Природно - научниот музеј", која беше предвидена за реализација на проектот на тема "Праисториски животни во Македонија и динусаурси" и "Инсекти", при што се запознаа со многу видови растенија и животни што постоеле некогаш и денес.