Природно научен музеј

Големата група од нашата градинка, објект Карпош 3, ја оствари втората посета на "Природно научен музеј", со  проектот "Праисториски животни во Македонија и динусауруси".