Професија “Лаборант“

Децата од нашата градинка, објект Карпош 2, имаа можност да се запознаат со професијата лаборант. Нашиот гостин родител на креативен и интересен начин им објасни за човековото тело и органите, користејќи визуелни сретства и помагала, а децата со воодушевување ја следеа презентацијата и активно учествуваа во неа.