Менаџирање со човечките ресурси во градинка - Работилница

Менаџирање со човечките ресурси во градинка - Работилница
 
Градинката “Орце Николов“ беше домаќин на работилницата “Менаџирање со човечките  ресурси во градинка - Работно воведување на нововработен (приправник) во градинка“, во која земаа учество дел од вработените во нашата градинка. Обуката беше  организирана од“ Коучинг-Н“ -  Друштво за консалтинг и услуги, а предавач беше М-р Весна Терзиоска.