Професија Архитект

Гости родители во нашата градинка. По професија АРХИТЕКТ и ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕР. На децата им понудија многу активности со цел да им објаснат повеќе за тоа што е нивна професија. Децата уживаа.