Интернационален ден на мајчиниот јазик

Нашиот гостин писател, поетот за деца Васил Мукаетов, ни помогна во одбележувањето на 21 февруари Интернационалниот ден на мајчиниот јазик, не запозна со неговата професија и убавината на македонскиот јазик. Ви благодариме за прекрасното дружење!!!