К-2

Оваа недела децата од објектот - Карпош 2 беа вредни, активни и креативни. Ги покажаа своите сликарски способности, направија сликовници и ги украсија занималните со убави и зрели гроздови. Учеа за другарство и се дружеа со кучето Аис. Помалите ги учеа боите и преку игра научија да го мијат овошјето и зеленчукот.