Боиме флаери со правата на децата - К3

Детска недела - „Боиме флаери со правата на децата“, објект Карпош 3