Активности за наредната недела

Почитувани родители,

Минатата недела помина во одбележување на Детската недела со интересни и организирани активности. За наредната недела не очекуваат активности поврзани со одбележување на Светскиот ден на храната, Светскиот ден на миење на раце, како и активности поврзани за запознавање на своето тело.