Сетила

Оваа недела децата работеа на сетилата, учеа за сетилото за вид, сетилото за допир и сетилото за слух. Слушаа разни звуци, гледаа низ лупа, очила и допираа разни сензомоторни материјали. Прекрасното време им овозможи на децата да уживаат во природата и да ги набљудуваат промените во неа.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: