ИНТЕРНИ ПРОЕКТИ 2020-2021

ИНТЕРНИ ПРОЕКТИ ВО 2020-2021 година

(реализација на проектите 01.10.2020-31.05.2021 година)

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: