Откриваме, истражуваме, твориме и учиме

Во рамките на проектот: “Откриваме, истражуваме, твориме и учиме” - Работа со природен материјал децата од нашата градинка реализираа интересни активности: Есенска приказна и Промени во природата. Целите на активностите беа развивање на способност за стекнување на знаења за природната средина и опкружувањето, како и поттикнување и развивање мисловните процеси, помнење, логично поврзување, селектирање.