Продолжуваме да ја истражуваме есента

 

Почитувани родители,

Продолжуваме да ја истражуваме есента и нејзините убавини, па затоа и следната недела ќе пееме, играме и ќе се движиме со звуците на есента, ќе се поздравиме со птиците преселници, а на крајот од неделата ќе празнуваме и ќе го прославиме денот на градот Скопје.