Боите на есента

Помина неделата во цртање и боење во боите на есента, a преку интересни активности децата ги согледаа промените во природата при промена на годишните времиња и уживаа во убавините на разновидните дрвја и лисја. Беа среќни и задоволни во дружењето со птиците и изработката на куќите за птици.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: