XIX манифестација „Со песна до звездите“

На покана од страна на градинката „СВЕТИОНИК“ од Бар, Црна Гора по повод XIX манифестација „Со песна до звездите“ - Светски ден на детето и 19ти роденден на градинката, нашата градинка зема учество во online манифестацијата со група на деца од 4-5 години.
Ви Благодариме на поканата