Есенски плодови

Во рамките на проектот: “Откриваме, истражуваме, твориме и учиме - Работа со природен материјал” групата Пеперутки од нашата градинка во активноста „Есенски плодови“ изработи прекрасни и креативни творби користејќи различни видови на овошје и зеленчук. Целта на активноста е децата да развиваат способности за класификација според боја, форма, големина, вид и род.