Шумата во есен

Во рамките на проектот „Дивите животни во Република Северна Македонија - Рисот како национален симбол“ децата од групата Мечиња објект Карпош 2 преку активноста „Шумата во есен“ изработија макета на шума со цел да се поттикнат кон активно учење низ проекти и низ други форми на учење, а децата од групата Мечиња објект Карпош 4 разгледувајќи сликовници и енциклопедии се запознаа со дивите животни и нивни карактеристики, ги препознаваа и класифицираа според местото на живеење и карактеристиките.