Ешко во шумата

Ежето во целиот негов сјај. Креативно изработени бодликави ежиња со примена на најразлични техники.