Живеалишта, Зимувалишта

Децата од нашата градинка преку драматизација и многу интересни изработки научија кое животно каде живее, како се храни, кој ја преспива зимата.