Боите на инсектите

Во рамките на проектот „Мали ама важни - инсекти“ децата од групата Буба Мара разгледуваа сликовници, се запознаа со инсектите, ги именуваа и опишуваа. Целта на активноста е да се поттикне кај децата способноста за истражување, споредување, именување на бои, форми и облици кај инсектите.