Есенка

Во рамките на проектот „Годишни времиња“ децата од градинката преку интересни ликовни и подвижни игри ги развиваа способностите за препознавања на годишните времиња, се запознаа со метеролошките појави и ги развиваа способностите за истражување и набљудување.