Летаме како бубамари

Во рамките на проектот „Мали ама важни - инсекти“ децата од групата Буба Мара преку ликовна и подвижна игра се оспособуваа за именување и опишување на инсектите, како и да ја развиваат способноста да ги движат телото и екстремитетите соодветно на намерата.