Месец по месец – година

Јануари, февруари, март... Преку приказни и различни активности дел од децата од нашата градинка се запознаа со месеците на годината, временските релации, а дел се забавуваа правејќи го календарот на времето.