Св. Климент

Св. Климент Охридски ја ширел писменоста како светлина во ноќ да учи да твори тој имал моќ.

Учителу Словенски со голема душа и срце смело вечно сме благодарни за твоето дело.