Како е времето денес?

Преку интересна и забавна активност во рамките на проектот „Годишни времиња“ децата од групата Пеперутки од објектот Карпош 2 ги запознаа основните својства на одредени природни појави и географските поими од опкружувањето.