Планините низ годишните времиња

Во рамките на проектот „Годишни времиња“ децата од групата Пеперутки од објектот Карпош 2 преку креативна активност имаа за цел да го поттикнат интересот и љубовта кон природата, како и да ја развиваат вештината за движење на прстите и дланката за одредена цел.