Лисицата и штркот

Преку креативна активност во рамките на проектот: “Откриваме, истражуваме, твориме и учиме” децата од групата Пеперутки објект Карпош 3 се поттикнаа преку користење на природни материјали и различни техники да ги изразуват своите мисли и чувства.