Куќичка за врапчето

Јас сум врапче, весело и распеано. Мали и добри дечиња трошки, зрнца ми дават и куќичка ми прават. Затоа останувам јас цела зима со вас.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: