Во светот на животните

Прекрасно исполнет ден со креативни активности кои им овозможија на децата запознавање со светот на животните, нивните карактеристики и живеалишта.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: