Денот убав со различни интересни активности

Животни од приказните, живеалишта на животните во зима, зимски игри во дворот на градинката.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: