Тема: Животни

  • "Кој што јаде од животните"
  • "Игри во двор"
  • "Фармата на дедо Коле"
  • "Домашни животни"
  • "Инсекти"

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: