Тема: Животинско царство

- Животни на фарма
- Домашни миленичиња
- Играм јас, сега играј ти...
- Семејство на животни

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: